proMyalgan krem

ocena preparatu

TEST APLIKACYJNY

Test aplikacyjny kremu został przeprowadzony w warunkach domowych. W badaniu wzięło udział 25 kobiet w wieku od 25 do 67 lat. Badane zostały zakwalifikowane do testu przez lekarza dermatologa, który wziął pod uwagę następujące czynniki: wiek, rodzaj skóry i ewentualne problemy ze skórą, stosowane kosmetyki, ich tolerancję, jak również zdolności intelektualne badanych, aby prawidłowo przeprowadzić ocenę produktu i wypełnić formularz badania. Co więcej, aby naturalnie przeprowadzić porównawczy test, do badania zakwalifikowano osoby, które stale stosują kremy kosmetyczne. Biorąc pod uwagę zastosowanie kremu, przy kwalifikacji do badania wzięto pod uwagę obecność bólów stawowych i chorób stawów.

Grupa badanych charakteryzowała się różnymi rodzajami skóry: normalną, tłustą, suchą i mieszaną. Większość badanych miało w wywiadach alergię i atopową skórę i/lub wrażliwą skórę.

Krem stosowano raz dziennie przez okres 3 tygodni, przeważnie wieczorem, po umyciu i osuszeniu skóry. Krem wmasowywano stosując łagodne, okrężne ruchy. Niektórzy badani stosowali krem 2 lub 3 razy dziennie, dlatego, że jego stosowanie przynosiło im uczucie komfortu. Poza stosowaniem testowanego kremu, nie używano innych kremów ani maści na te same okolice skóry, na które był stosowany krem proMyalgan.

Na ocenę preparatu składały się :

 • Charakterystyka samego kremu
 • Efekty bezpośredniej po aplikacji kremu na skórę oraz po stosowaniu go przez 3 tygodnie
 • Niepożądane działania

Wyniki były zbierane przy pomocy kwestionariusza i badania dermatologicznego. Poza pytaniami dotyczącymi informacji takich, jak wiek badanej, rodzaj skóry, itd., zostały zadane trzy pytania, mianowicie: odnośnie bezpośredniego efektu kremu na skórę, o wynik stosowania kremu przez 3 tygodnie oraz o działania niepożądane. We rubryce "wnioski ostateczne" badane wyraziły swą ostateczną opinię o badanym kremie. Dzięki odpowiedniemu doborowi badanych, wyrażone opinie zostały napisane wyczerpująco i profesjonalnie. Wiele stwierdzeń z kwestionariuszy wykorzystano w opracowywaniu rezultatów końcowych. Poza tym wyrażone ustne opinie stanowiły dodatkowe, wartościowe uzupełnienie kwestionariusza.

WYNIKI

1. Charakterystyka kremu

Charakterystyka kremu była oceniana następująco:

  • Zapach – przyjemny, ziołowy, dość intensywny zapach, ale bez negatywnych uwag
  • Konsystencja – bardzo lekka kremowa i jednocześnie dość luźna, aczkolwiek nie wodnista
  • Absorpcja – szybka, bez uczucia lepkości i z efektem blasku, co było podkreślone przez niektóre z aplikantek
  • Rozprowadzanie – dobre z efektem poślizgu

  Bezpośrednie oddziaływanie na skórę

  • Application of nicely absorbed cream especially into dry skin gives a comfort feeling nice effect of slight cooling the skin
  • The cream does not leave skin glossy nor sticky; clothes can be worn directly after absorption
  • The skin becomes smooth, velvet-like, soft and pleasant in touch
  • The skin appropriately moistened and oiled becomes freshened
  • The cream relax skin tension and dryness after direct washing
  • The cream diminishes skin irritations
  • Moistened and oiled effect stays for several hours

Efekty stosowania po 3 tygodniach

Odżywcze właściwości kremu stawały się jeszcze bardziej widoczne po 3 tygodniach jego stosowania. Odnotowano następujące cechy:

 • Skóra stawała się bardziej nawilżona
 • Skóra, która była nieco tłusta, stawała się bardziej świeża
 • Poprawiła się barwa skóry
 • Wyraźnemu zmniejszeniu uległy tzw. "szorstka skóra" oraz zmiany barwnikowe związane z wiekiem
 • Krem pozostawiał na skórze efekt aksamitności
 • Skóra stała się bardziej zwarta i sprężysta z efektem gładkości
 • Skóra stała się bardziej miękka
 • W przypadkach obrzęku/podrażnienia napięcie skóry zmniejszyło się

Należy pokreślić, że głównym celem badania była ocena wpływu kremu na skórę. Jednakowoż, ze względu na charakter zaleceń do stosowania kremu, krem był stosowany przez osoby uskarżające się problemy ze stawami, czy bóle stawów. W okresie obserwacji badane stwierdzały zmniejszenie dolegliwości, czy bólów stawów. Zmiany te zaobserwowano w różnym czasie od rozpoczęcia stosowania kremu proMyalgan.

2. Objawy niepożądane

Nikt z badanych nie odnotował jakichkolwiek niepożądanych objawów

3. Działania uboczne

Krem nie powodował podrażnień, alergii, ani nie wywoływał innych działań ubocznych

WNIOSKI

Podsumowując opinie badanych wyrażone w kwestionariuszach oraz ustnie oraz na podstawie przeprowadzonej oceny dermatologicznej można stwierdzić, że badany krem wypełniał rolę kremu poprawiającego kondycję skóry. Uczucie komfortu zapewniał przyjemny zapach, lekka konsystencja i dobra wchłanialność.

Po zastosowaniu kremu skóra stawała się nawilżona i natłuszczona. Co więcej, krem działał odprężająco na skórę zmniejszając uczucie napięcia. Po 3 tygodniach stosowania skóra stawała się odświeżona, gładka i jaśniejąca. Krem poprawiał elastyczność i podatność skóry. Pełna wchłanialność zapewniała, że nie stwierdzano przyklejania się bielizny czy odzieży. Krem jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry, zaś jego użycie nie powoduje żadnych efektów ubocznych.

product evaluation

APPLICATION TEST

The application test of the cream was performed in home conditions on a group of 25 subjects – women aged 30 to 67 years old. The subjects were qualified for the test by a dermatologist who took into account the following factors: age, type of skin and skin problems, the usage of cosmetics and their tolerance, as well as the subjects' intellectual capacities required to correctly evaluate the product and fill out the questionnaire. Furthermore, in order to perform a natural comparative test, subjects who had been using cosmetic creams were qualified for the test. Considering the cream usage the additional factor used for qualifying the subjects for the test was the presence of variety of numerous joint pains and diseases.

The applicants group characterized different type of skin; normal, oily, dry and complex skin. The majority of applicants had allergic and atopic skin with sensitive skin.

The cream was applied once a day for the period of 3 weeks, more often in the evenings after washing and drying skin by gently circular massage motion. Some of the applicants used the cream 2 or 3 times a day due to comfort feeling after the cream application. Besides usage of the cream neither additional creams nor ointments were applied to the same part of skin as proMyalgan Cream usage.

The evaluation of the preparation pertained to:

 • The characteristic of the cream
 • The effects it has on skin directly after use and after 3 weeks of use
 • Indesirable effects

The results were gathered by means of questionnaires and a dermatological test. Apart from questions concerning information about subject, such as her age, skin type, etc., three questions were asked, namely: about the direct effect the cream has on skin, about the result after 3 weeks of application and about undesirable effects. In "final comments" column the subjects expressed their final opinion about the cream. Thanks to a correct choice of subjects, the opinions provided were exhaustive and professionally written. Many quotes from the questionnaires were used in the compilation of final results. Opinions expressed verbally were a valuable supplement to the questionnaires.

RESULTS

 1. cream characteristics
 2. The characteristics of the cream were evaluated as follows:

  • Odor – nice, herbal odor quite intensive, without negative comments
  • Texture – very light creamy simultaneously loose however not to watery
  • Absorption – quick, without viscosity and gloss effect emphasized by some of applicants
  • Spreading – good with slither effect

  Direct effect on skin

  • Application of nicely absorbed cream especially into dry skin gives a comfort feeling nice effect of slight cooling the skin
  • The cream does not leave skin glossy nor sticky; clothes can be worn directly after absorption
  • The skin becomes smooth, velvet-like, soft and pleasant in touch
  • The skin appropriately moistened and oiled becomes freshened
  • The cream relax skin tension and dryness after direct washing
  • The cream diminishes skin irritations
  • Moistened and oiled effect stays for several hours

  The effect of application after 3 weeks

  The nourishing properties of the cream were more visible after 3 weeks of usage. The following features have been noticed:

   • The skin becomes more moisture
   • Slight oil skin becomes more fresh
   • The skin colour improves
   • So-called "rough skin" and age discolorations' considerably diminish
   • The cream leaves skin velvet-like
   • Skin becomes more firm and elastic with smoothness effect
   • Skin becomes more soft
   • In case of swelling/irritation skin tension reduces

  It should be emphasized, that the main goal of test was to observe the cream influence into skin. However, due to the cream recommendations usage, the cream was applied by subjects complaining on joint pains and diseases. During period of application applicants observed pain and inflammations lowering of joints. These signs occurred after different time of proMyalgan Cream usage.

  1. undesired symptoms
  2. None of the subjects noticed any untoward symptoms

  3. side effects
  4. The cream did not cause any irritations, allergies or any other side effects

  CONCLUSION

  Summing up the opinion of the subjects expressed in questionnaires, verbally and in the dermatological assessment one can state that the tested cream plays the role of cream improving skin condition. Nice smell with light texture and good absorption gives comfort feeling. After application skin becomes moistened and oiled. Moreover, the cream relaxes the skin and diminishes tension effect.

  After 3 weeks of application skin becomes refreshed, smooth and lightened. The cream improves skin elasticity and flexibility. Full absorption do not result in bedding or clothes stickiness. The cream is appropriate for all skin types. It does not cause any side effects.

fibromialgia.info.pl

dowiedz się więcej na temat
objawów, rozpoznania, przyczyn
i leczenia fibromialgii!

o fibromialgii
proMyalgan krem

Interesuje Cię
skład i działanie?

dowiedz się więcej!
Myalgan ↔ proMyalgan

Chcesz wiedzieć
czym się różnią?

sprawdź to!

Jeśli chciałbyś skontaktować się z nami:

Phytomedica Polska
   ul. Farbiarska 22, 02-862 Warszawa
  (+48) 22 487 14 44
  (+48) 22 651 75 40
@   
info@phytomedica.pl

Formularz kontaktowy

Jeśli nie znalazłeś poszukiwanych odpowiedzi wypełnij nasz formularz i wyślij zapytanie do eksperta!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, tj. Phytomedica Polska z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, ul. Czereśniowa 28, 05-520 Konstancin-Jeziorna dla celów związanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Dane podaję dobrowolnie, oświadczam iż jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Przepisz kod widoczny na obrazku
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że wpisany adres e-mail jest poprawny!