Zapytaj eksperta

Siegfried Kasper
The psychiatrist confronted with a fibromyalgia patient
Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, 2009; 24: S25–S30

Lekarz wobec chorego z fibromialgią

 

Tłumaczył lek. Rafał Jaeschke
Konsultowała dr med. Jolanta Rajewska, Klinika Psychiatrii Dorosłych II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Skróty: ATHR – docelowa częstotliwość rytmu serca podczas wykonywania ćwiczeń aerobowych o małej intensywności, FDA – Food and Drug Administration, FIQ – Fibromyalgia Impact Questionnaire, SNRI – inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, SSRI – selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

"The psychiatrist confronted with a fibromyalgia patient", Siegfried Kasper. Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Inc. Reproduced with permission of John Wiley & Sons, Inc.

Wprowadzenie

Zespół fibromialgii występuje we wszystkich grupach etnicznych i nie ogranicza się jedynie do zamożnych lub uprzemysłowionych społeczeństw. Według dostępnych obecnie danych szacunkowych doświadcza go 2–4% osób z populacji ogólnej.1-4 Wśród nich zdecydowanie przeważają kobiety, u których problem ten występuje siedmiokrotnie częściej niż u mężczyzn,3,4 jednak liczba ta może być zawyżona wskutek błędu systematycznego z diagnozowania (diagnostic bias – systematyczna różnica pomiędzy grupami w sposobie oceny punktów końcowych badania – przyp. tłum.; p. dalej). Wynika z tego, że w samych tylko USA ponad 10 milionów kobiet prawdopodobnie cierpi z powodu fibromialgii. Jeśli osoby te są w ogóle leczone (gdyż u wielu z nich nigdy nie rozpoznaje się tego zespołu ani nie poddaje się ich terapii), zazwyczaj zajmuje się nimi reumatolog lub specjalista leczenia bólu. Ze względu na to, że u tych chorych często współwystępuje depresja (20–80%) lub lęk (13–64%) nie jest wykluczone, że niektórzy z tych pacjentów trafią do psychiatry, skierowani przez reumatologa lub przychodząc do niego bezpośrednio.5 Wprawdzie omawiany zespół nie jest zaburzeniem psychicznym, jednak obecnie uważa się, że najbardziej prawdopodobnym podstawowym mechanizmem jego rozwoju jest dysfunkcjonalna ośrodkowa percepcja bólu. Ponadto coraz częściej postrzega się przewlekły ból jako – co najmniej – objaw często towarzyszący depresji lub wręcz jako integralna część symptomatologii depresyjnej.6 Wreszcie najskuteczniejszymi i najlepiej zbadanymi lekami stosowanymi w terapii pacjentów z fibromialgią są dobrze znane psychiatrom leki psychotropowe.
Jak widać, psychiatra powinien być przygotowany do rozpoznania fibromialgii i zlecenia odpowiedniej terapii. Wielu chorych przez lata cierpi z powodu tego zespołu i zgłasza się do licznych lekarzy zanim ci sformułują prawidłową diagnozę. Nawet po ustaleniu właściwego rozpoznania często nie jest łatwo uzyskać efektywną terapię. Nie wynika to z faktu nieskuteczności metod leczniczych, gdyż jest wręcz przeciwnie. Nie wystarczy jednak samo przepisanie właściwego leku. Postępowanie w przypadku fibromialgii wymaga wiele czasu i zaangażowania ze strony lekarza. By terapia pacjentów z tym zespołem była skuteczna, konieczne jest podejście wielodyscyplinarne.

Przejdź do źródła, aby przeczytać cały artykuł: Medycyna Praktyczna dla lekarzy

 


 

 

Aby zapoznać się z całym artykułem prof. Włodzimierza Samborskiego, kliknij na link → "Fizjoterapia nadal pomocna"


 

 

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, Katedra Reumatologii i Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Fibromialgia — aktualne zasady rozpoznawania choroby, nowe propozycje dotyczące patogenezy i leczenia

Fibromyalgia — the current concepts in diagnosis and new approaches to the pathogenesis and treatment

STRESZCZENIE

Fibromialgia jest chorobą z grupy reumatyzmu pozastawowego charakteryzującą się przewlekłymi, uogólnionymi bólami mięśniowo-stawowymi oraz bolesnością w typowych punktach zwanych „tender points”. Pomimo licznych koncepcji dotyczących etiologii i patogenezy, patomechanizm objawów w tym przewlekłym zespole bólowym jest wciąż nieznany. Subiektywne objawy kliniczne i brak odchyleń w wynikach badań dodatkowych utrudniają diagnostykę i skuteczne leczenie. Ustalenie rozpoznania ułatwia znajomość kryteriów diagnostycznych proponowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Reumatologiczne (ACR). Terapia fibromialgii jest wciąż mało satysfakcjonująca i wymaga współpracy reumatologa, psychiatry, psychologa i fizjoterapeuty. Obowiązującym standardem w leczeniu farmakologicznym jest stosowanie leków przeciwdepresyjnych.

Forum Reumatol. 2015, tom 1, nr 1, 5–11

Słowa kluczowe: fibromialgia; punkty tkliwe; kryteria diagnostyczne; leki przeciwdepresyjne

WSTĘP

Fibromialgia (FB, fibromyalgia) umiejscowiona jest w grupie IX klasyfikacji chorób reumatycznych proponowanej przez Amerykańskie Towarzystwo Reumatologiczne (ACR, American College of Rheumatology) grupującej choroby określane mianem reumatyzmu tkanek miękkich. Objawami głównymi tej choroby nazywanej niekiedy zespołem bólowym są przewlekły, uogólniony ból mięśniowo-stawowy oraz bolesność w typowych punktach zwanych punktami uciskowymi (tender points). Towarzyszą im zwykle liczne zaburzenia wegetatywne i funkcjonalne, wśród których najbardziej charakterystycznymi są zaburzenia snu, przewlekłe zmęczenie, nietolerancja wysiłku i objawy psychopatologiczne.

kliknij na link obok, aby zapoznać się z całym artykułem → Fibromialgia - aktualne zasady rozpoznawania, nowe propozycje dotyczące patogenezy i leczenia

 


 

Prof. dr hab. med. Leszek Szczepański, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jest pionierem badań nad zespołem fibromialgii w Polsce. 


ARTYKUŁ POGLĄDOWY
Reumatyzm tkanek miękkich u osób
w podeszłym wieku


Leszek Szczepański

Wydział Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola, Lublin

SŁOWA KLUCZOWE
reumatyzm tkanek
miękkich, uszkodzenia
stożka ścięgnistego barku, zespoły
bólowe układu ruchu,
zespół cieśni kanału
nadgarstka, zespół
krętarzowy

STRESZCZENIE
Zespoły bólowe pochodzące z tkanek miękkich okołostawowych są jedną z głównych przyczyn bólu układu ruchu u osób w starszym wieku. W praktyce zostają one jednak często przeoczone lub są mylone z chorobą zwyrodnieniową stawów. Na zdjęciach radiologicznych zmiany zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa (także klinicznie nieme) uwidoczniają się wyraźnie, natomiast zmiany tkanek miękkich są niewidoczne. Struktura zachorowań na zespoły bólowe tkanek miękkich układu ruchu zmienia się z wiekiem. U osób w młodym wieku zespoły te występują rzadko, w wieku średnim częste są te, które powstają na ogół w wyniku przeciążeń elementów okołostawowych podczas pracy, takie jak zespół powtarzanych naprężeń, zespół cieśni kanału nadgarstka, łokieć tenisisty i golfisty, uszkodzenia stożka ścięgnistego barku i zespół bólu mięśniowo‑powięziowego. U osób w podeszłym wieku często stwierdza się również zespół fibromialgii. W późnym wieku dominują zespoły związane z nadmiernymi napięciami mięśni i innych tkanek miękkich w wyniku zaburzeń postawy, takie jak zespół krętarzowy czy bolesne przeciążenia grup mięśniowych. Odsetek chorych zmniejsza się w bardzo zaawansowanych grupach wiekowych; prawdopodobnie wiąże się to z zanikiem i zwyrodnieniem włókien nocyceptywnych. W profilaktyce wskazana jest dostosowana do wieku kinezyterapia i unikanie przeciążeń. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych u chorych w zaawansowanym wieku należy ograniczyć do nielicznych przypadków. Miejscowe zespoły bólowe leczy się miejscowymi metodami terapeutycznymi, np. miejscowym podawaniem glikokortykosteroidów.


Aby zapoznać się z całym artykułem prof. Leszka Szczepańskiego, kliknij na link → "Reumatyzm tkanek miękkich u osób w podeszłym wieku"


fibromialgia.info.pl

dowiedz się więcej na temat
objawów, rozpoznania, przyczyn
i leczenia fibromialgii!

o fibromialgii
proMyalgan krem

Interesuje Cię
skład i działanie?

dowiedz się więcej!
Myalgan ↔ proMyalgan

Chcesz wiedzieć
czym się różnią?

sprawdź to!

Jeśli chciałbyś skontaktować się z nami:

Phytomedica Polska
   ul. Farbiarska 22, 02-862 Warszawa
  (+48) 22 487 14 44
  (+48) 22 651 75 40
@   info@phytomedica.pl

Formularz kontaktowy

Jeśli nie znalazłeś poszukiwanych odpowiedzi wypełnij nasz formularz i wyślij zapytanie do eksperta!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, tj. Phytomedica Polska z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, ul. Czereśniowa 28, 05-520 Konstancin-Jeziorna dla celów związanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Dane podaję dobrowolnie, oświadczam iż jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Przepisz kod widoczny na obrazku
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że wpisany adres e-mail jest poprawny!