Przyczyny fibromialgii

Przyczyna fibromialgii w dalszym ciągu  pozostaje nieznana. Są prowadzone liczne badania mające na celu ustalenie jej przyczyn. Na ich podstawie wydaje się obecnie, że nie ma jednej tylko przyczyny i przeważnie mamy do czynienia z zespołem chorobowym mającym wspólną symptomatologię, ale różnorakie przyczyny.

Poniżej zestawiono najpopularniejsze hipotezy dotyczące możliwej/możliwych przyczyny/przyczyn fibromialgii.

Zaburzenia snu

Wśród licznych rozważań dotyczących patogenezy bólu i innych objawów fibromialgii zwrócono uwagę na obserwowane u chorych zaburzenia snu wolnofalowego (non-REM sleep), gdzie w zapisie elektroencefalograficznym fazy IV snu wolnego wykazano obecność dodatkowych fal delta (alpha-delta sleep). Według Bennetta konsekwencją nieprawidłowego snu są zaburzenia syntezy hormonu wzrostu (GH), potwierdzone obniżonym poziomem insulino-podobnego czynnika wzrostu (IGF), warunkujące niewłaściwą funkcję mięśni oraz zmęczenie. Skutkiem wadliwej sekrecji GH wydaje się być predyspozycja do mikrourazów w obrębie włókien mięśniowych i defekt mechanizmów reparacyjnych, a następstwem zmęczenia osłabiona czynność mięśni. Inni autorzy sugerują, że osłabienie mięśni wynika z niedostatku ich rezerw energetycznych w postaci uczestniczących w syntezie białek niektórych aminokwasów, takich jak: walina, leucyna, izoleucyna czy fenyloalanina.

Zaburzenia snu w fibromialgii szerzej przedstawiono w zakładce → zaburzenia snu.

Hipoteza serotoninowa

Według najbardziej akceptowanej koncepcji prawdopodobną przyczyną fibromialgii są zaburzenia metabolizmu serotoniny (5-HT). Deficyt tego neuromodulatora oraz jego prekursora tryptofanu obserwowany w surowicy, osoczu oraz płynie mózgowo-rdzeniowym jest zdaniem wielu autorów odpowiedzialny za nieprawidłową neurotransmisję serotoninergiczną i liczne objawy choroby, głównie percepcję bólu i cechy depresji. Uważa się również, że nieprawidłowa funkcja układu serotoninergicznego może być wynikiem zaburzeń funkcji osi podwzgórze - przysadka - nadnercza, a zwłaszcza niedostatecznej syntezy kortyzolu. Prawdopodobny związek zaburzeń neuroendokrynologicznych oraz deficytu 5-HT z różnymi objawami FM przedstawia rycina

Wśród przyczyn niedoboru 5-HT wymienia się między innymi obecność w surowicy chorych na FM przeciwciał przeciw 5-HT oraz zwiększoną gęstość receptorów serotoninowych w synapsie nerwowej. W ostatnich latach okazało się, że zaburzenia neurotransmisji serotoninergicznej wynikać mogą z nieprawidłowej funkcji białka określanego mianem transportera serotoniny, odpowiedzialnego za inaktywację 5-HT uwalnianej w synapsie nerwowej. Defekt ten, uwarunkowany genetycznie, jest konsekwencją zmian w obrębie regionu promotorowego genu kodującego syntetazę transportera serotoniny.

Ponieważ w przypadku fibromialgii brakuje spójnych dowodów na istnienie patologii tkankowej, najnowsze badania koncentrują się na poszukiwaniu ośrodkowych mechanizmów bólu.

Nieprawidłowa sensytyzacja* bólu

U chorych opisano między innymi nieprawidłowe zjawisko sumowania się wtórnego bólu i tzw. sensytyzacji ośrodkowej odpowiadającej nasilonej pobudliwości neuronów tylnych rdzenia kręgowego. Sensytyzacja ośrodkowa zależy od mechanizmów neuronalnych oraz neurochemicznych, które przebiegają z udziałem różnych neuroprzekaźników, głównie substancji P. Do innych nieprawidłowych ośrodkowych mechanizmów powstawania bólu wykrytych ostatnio u chorych na fibromialgię należy rozlane uszkodzenie kontroli hamowania bólu. Dochodzi zatem z jednej strony do amplifikacji bólu,zaś z drugiej strony uszkodzony jest mechanizm wygaszania czucia bólu.

Kliknij na ryciny, aby je powiększyć


Ból neuropatyczny powstaje w wyniku ucisku lub zniszczenia struktur układu nerwowego przewodzących czucie bólu (np. rdzeń kręgowy lub mózg). W przypadku uszkodzenia tkanek, wystąpieniu bólu towarzyszy wystąpienie nadwrażliwości. Może to być spowodowane zmianą właściwości i wrażliwości zakończeń nerwowych (sensytyzacja obwodowa) oraz zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym (sensytyzacja ośrodkowa). Typowym objawem w takim bólu jest alodynia, kiedy to ból pojawia się w wyniku zadziałania bodźca normalnie nie sprawiającego bólu (np. dotyku). Drugim typowym zjawiskiem związanym z uszkodzeniem struktur układu nerwowego jest hiperalgezja, która oznacza zbyt silną reakcję organizmu na bodziec bólowy.

 


Kliknij na rycinę, aby ją powiększyć.


fibromialgia.info.pl

dowiedz się więcej na temat
objawów, rozpoznania, przyczyn
i leczenia fibromialgii!

o fibromialgii
proMyalgan krem

Interesuje Cię
skład i działanie?

dowiedz się więcej!
Myalgan ↔ proMyalgan

Chcesz wiedzieć
czym się różnią?

sprawdź to!

Jeśli chciałbyś skontaktować się z nami:

Phytomedica Polska
   ul. Farbiarska 22, 02-862 Warszawa
  (+48) 22 487 14 44
  (+48) 22 651 75 40
@   
info@phytomedica.pl

Formularz kontaktowy

Jeśli nie znalazłeś poszukiwanych odpowiedzi wypełnij nasz formularz i wyślij zapytanie do eksperta!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, tj. Phytomedica Polska z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, ul. Czereśniowa 28, 05-520 Konstancin-Jeziorna dla celów związanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Dane podaję dobrowolnie, oświadczam iż jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Przepisz kod widoczny na obrazku
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że wpisany adres e-mail jest poprawny!