Kto choruje na fibromialgię

Epidemiolgia Fibromialgii

Brakuje dobrych badań epidemiologicznych dotyczących występowania fibromialgii. Wynika to m.in. z faktu, że dopiero pod koniec XX wieku zdefiniowano fibromialgię jako chorobę. W 1990 roku American College of Rheumatology opublikował definicję choroby oraz kryteria diagnostyczne. Wcześniej fibromialgię definiowano dość różnie m.in. najczęściej jako reumatyzm tkanek miękkich lub zespoły bólowe tkanek miękkich.

Kryteria diagnostyczne fibromialgii podane w 1990 roku były oparte przede wszystkim na obecności co najmniej 11 z 19 tender points (punktów tkliwych). Kryteria te charakteryzowały się znaczną specyficznością, ale stosunkowo mniejszą czułością. Taka sytuacja sprzyjała

Choroba rozpoznawana jest u 2–4% populacji ogólnej, głównie u ludzi rasy białej. Według różnych źródeł od 6- do10-krotnie częściej chorują kobiety. Największa częstość zachorowania przypada na okres 30–50 lat. Choroba rozpoznawana jest głównie w krajach uprzemysłowionych, na przykład w Stanach Zjednoczonych liczbę chorych szacuje się na około 6 mln. W Polsce nie przeprowadzano nigdy rzetelnych badań epidemiologicznych, lecz według wyrywkowych danych odsetek chorych zbliżony jest do obserwowanego w krajach Europy Zachodniej. Jest wielce prawdopodobne, że fibromialgia jest częstsza, niż wynika to z nielicznych badań epidemiologicznych, a niedoszacowanie jest spowodowane nieznajomością i bagatelizowaniem problemu lub wręcz niewiarą w istnienie takowej jednostki chorobowej. Tymczasem bieżące obserwacje lekarzy praktyków wskazują, że liczba chorych rośnie i może dalej się zwiększać wraz z postępem cywilizacyjnym.

Częstość występowania fibromialgii na podstawie publikacji Kopanski Z, Maslyak Z i Sklyarov I.

Częstość

  Przychodnie reumatologiczne
  Przychodnie medycyny wewnętrznej
  Praktyka lekarz rodzinnego
  Ogółem u hospitalizowanych w W. Brytanii
  W populacji angielskiej
  Szacunkowo w populacji polskiej

20 %
6 %
2 %
5 %
4 %
3 %

Jest rzeczą zupełnie naturalną, że najwięcej fibromialgii rozpoznaje się w poradni reumatologicznej, ponieważ chorzy na fibromialgię najczęściej zwracają się o opiekę do lekarzy reumatologów.

Tak jak napisano powyżej choroba dotyczy przede wszystkim kobiet (ok. 80% wszystkich przypadków) w średnim wieku, ale może również dotyczyć mężczyzn. ostatnio stwierdza się coraz częściej fibromialgię u dzieci, głównie u nastoletnich dziewczynek. Jest to definiowane jako pierwotna fibromialgia młodocianych i stanowi ona zespół bólowy mięśniowo-szkieletowy charakteryzujący się mnogimi dyskretnymi punktami tkliwymi, zmęczeniem, zaburzeniami snu, w okresie dziecięcym lub młodocianym. Pierwotna fibromialgia młodocianych ma przewlekły przebieg i może wymagać interdyscyplinarnego podejścia dla ustalenia stałej terapii schorzenia. Doświadczany ból jest modulowany przez aktywność fizyczną, niepokój, stres czy czynniki pogodowe. Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu obecności lub braku specyficznych kryteriów diagnostycznych charakterystycznych dla pierwotnej fibromialgii młodocianych. Przewlekły charakter choroby może powodować problemy w rozwoju psychofizycznym dziecka i mieć negatywny wpływ na proces dojrzewania dziecka*.


fibromialgia.info.pl

dowiedz się więcej na temat
objawów, rozpoznania, przyczyn
i leczenia fibromialgii!

o fibromialgii
proMyalgan krem

Interesuje Cię
skład i działanie?

dowiedz się więcej!
Myalgan ↔ proMyalgan

Chcesz wiedzieć
czym się różnią?

sprawdź to!

Jeśli chciałbyś skontaktować się z nami:

Phytomedica Polska
   ul. Farbiarska 22, 02-862 Warszawa
  (+48) 22 487 14 44
  (+48) 22 651 75 40
@   
info@phytomedica.pl

Formularz kontaktowy

Jeśli nie znalazłeś poszukiwanych odpowiedzi wypełnij nasz formularz i wyślij zapytanie do eksperta!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, tj. Phytomedica Polska z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, ul. Czereśniowa 28, 05-520 Konstancin-Jeziorna dla celów związanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Dane podaję dobrowolnie, oświadczam iż jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Przepisz kod widoczny na obrazku
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że wpisany adres e-mail jest poprawny!