O fibromialgii

Strona w przygotowaniu ... przepraszamy


Fibromialgia choroba nieznana, ale częstsza niż się sądzi – warto ją poznać

Co to jest fibromialgia?

Fibromialgia (FM) to coraz częściej rozpoznawany przewlekły zespół chorobowy. Fibromialgia charakteryzuje się z licznymi, rozlanymi bólami kostno-mięśniowymi, bólem i sztywnością, tkliwością tkanek miękkich, ogólnym zmęczeniem i zaburzeniami snu. Najczęstsze miejsca bólów obejmują szyję, (kark) plecy, łopatki, grzebień miednicy i ręce. Jednak każda część ciała może być zajęta. Chorzy z fibromialgią doznają całego szeregu bardzo rozmaitych objawów o różnym stopniu intensywności, które z czasem rosną i maleją.

Kto na choruje na fibromialgię?

Ocenia się, że około 3-6% populacji cierpi na fibromialgię. Chociaż dotkniętych jest nią znacznie większy odsetek kobiet, to jednak atakuje ona zarówno mężczyzn, kobiety oraz dzieci w różnym wieku. Ze względu na swój upośledzający sprawność charakter, fibromialgia ma również poważny wpływ na rodziny chorych, ich przyjaciół i pracodawców, jak również na całe społeczeństwo.

Najczęstsze objawy fibromialgii

Fibromialgia charakteryzuje się obecnością wielu tkliwych (bolesnych) miejsc i konstelacją bardzo różnorodnych objawów.

Ból w fibromialgii

Ból w fibromialgii jest głęboki, rozlany i przewlekły. Nie ma konkretnych ograniczeń i może wędrować do wszystkich części ciała i zmieniać swą intensywność. Bóle, który charakteryzują stan chorych na fibromialgię są opisywane jako głębokie bóle mięśni, pulsujące, świdrujące, wykręcające (drące), kłujące i strzelające. Dolegliwości neurologiczne, jakie jak drętwienie, mrowienie, pieczenie są również częste i nasilają dyskomfort chorych. Często największe jest poranne nasilenie bólu i sztywności. Czynniki pogarszające, które wpływają na ból, obejmują m.in. zimną, wilgotną pogodę, niedający regeneracji sił sen, zmęczenie fizyczne i/lub psychiczne, wyczerpujący wysiłek fizyczny, brak aktywności fizycznej, niepokój i stres.

Zmęczenie w fibromialgii

Zmęczenie. W dzisiejszym świecie wielu ludzi uskarża się na zmęczenie, jednak zespół przewlekłego zmęczenia w fibromialgii to coś znacznie więcej niż tylko bycie zmęczonym. To jest wszechogarniające wyczerpanie, które zaburza nawet najprostsze codzienne czynnościami. Chory ma uczucie, jakby z każdym wysiłkiem dochodziło do utraty ostatniej kropli energii wyciekającej z organizmu, co z czasem może doprowadzić do ograniczenia zdolności do działania chorego zarówno fizycznego jak i mentalnego.

Aby zapoznać się z tym zagadnieniem można przejść do serwisu internetowego poświęconego fibromialgii → zespół przewlekłego zmęczenia

Zaburzenia snu

Problemy ze snem. Wielu chorych na fibromialgię ma zaburzenia snu, które uniemożliwiają im uzyskanie głębokiego, regenerującego snu. Badania dokumentują specyficzne i wyraźnie nieprawidłowości w 4 fazie głębokiego snu chorych na fibromialgię. Sen, osób cierpiące na fibromialgię jest stale przerywany przez “wybuchy” aktywności „obudzonego” mózgu, ograniczając ilość czasu, które spędzają one w fazie snu głębokiego.

Aby zapoznać się z tym zagadnieniem można przejść do serwisu internetowego poświęconego fibromialgii → zaburzenia snu

Zaburzenia nastroju

Zaburzenia nastroju stwierdza się praktycznie w każdym przypadku fibromialgii. Z jednej strony przewlekłe bóle i poczucie groźnej, niedającej się leczyć choroby prowadzą do obniżenia nastroju i depresji. Drugie zaś strony obniżenie poziomu serotoniny i melatoniny w układzie nerwowym może skutkować niepokojem, lękiem i depresją. Trzeba również mieć na względzie, że obniżony nastój i/lub depresja skutkują nasileniem percepcji bodźców nocyceptywnych czyli bólowych.

Aby zapoznać się z tym zagadnieniem można przejść do serwisu internetowego poświęconego fibromialgii → depresja czy fibromialgia

Inne objawy

Inne objawy mogą być bardzo zróżnicowane i obejmować: nadwrażliwość jelit i pęcherza, bóle głowy i migreny, zespół "niespokojnych nóg" (okresowe zaburzenia ruchowe kończyn), zaburzenia pamięci i koncentracji, nadwrażliwość skóry i wysypki (rash), suchość oczu i jamy ustnej, dzwonienie w uszach, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zespół Raynaud, objawy neurologiczne i zaburzenia koordynacji.

Na rycinie obok przedstawiono częstość występowania niektórych schorzeń i objawów wśród osób z fibromialgią (FM), która stanowi ok. 2% populacji a częstością ich występowania w całej populacji.

Aby zapoznać się z róznymi objawami fibromialgii można przejść do serwisu internetowego poświęconego fibromialgii → objawy fibromialgii

Rozpoznanie fibromialgii

Rozpoznanie fibromialgii jest trudne, bo nie ma testów laboratoryjnych ani badań obrazowych (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), które pozwoliłyby rozpoznać fibromialgię. Lekarz musi opierać się o wywiad, stwierdzane przez chorego objawy, badaniu przedmiotowym i właściwym palpacyjnym badaniu bolesnych punktów. Badanie opiera się na standardowych kryteriach ACR (American College of Rheumatology). Prawidłowe badanie pozwala ustalić obecność i lokalizację mnogich, bolesnych punktów w ich charakterystycznych lokalizacjach.

Kryteria ACR 1990

Ocenia się, że potrzeba około pięciu lat chorowania, aby ustalić właściwe rozpoznanie fibromialgii. Wielu lekarzy w dalszym ciągu nie ma odpowiedniej wiedzy nt. tej choroby ani jej świadomości. Badania laboratoryjne (dodatkowe) są negatywne, zaś objawy fibromialgii często nakładają się na objawy innych chorób prowadząc do znacznych kosztów badań diagnostycznych i do frustracji zarówno lekarza jak i chorego. Innym istotnym problemem, który musi być wzięty pod uwagę czy obec¬ność innych chorób takich jak reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) czy toczeń rumieniowaty (SLE) nie uniemożliwią rozpoznania fibromialgii. Rozpoznanie fibromialgii nie może opierać się na wykluczeniach, lecz musi być przeprowadzone na podstawie stwierdzenia jej charakterystycznych cech.

Aby ustalić rozpoznanie fibromialgii, chory musi spełnić następujące kryteria diagnostyczne:

  • Ból rozprzestrzeniony we wszystkich kwadrantach ciała, trwający co najmniej przez okres 3 miesięcy
  • Tkliwość lub ból po ucisku w co najmniej 11 z 18 charakterystycznych tender punktów (patrz rysunek powyżej)

Kryteria ACR 2010

W 2010 roku ACR zweryfikowała dotychczasowe kryteria diagnostyczne, które praktycznie ...
Przyczyny fibromialgii

Chociaż przyczyna wywołująca fibromialgię wciąż jest a okryta tajemnicą, nowe badania przybliżają nas do zrozumienia podstawowych patomechanizmów fibromialgii. Większość badaczy zgadza się, że fibro¬mialgia jest zaburzeniem przetwarzania z udziałem neurotransmiterów w centralnym układzie nerwowym. Podnosi się jako jedną z przyczyn tzw. hipotezę serotoninową związaną z niedoborem serotoniny. Chorzy z fibromialgią doznają wzmocnienia bólu z powodu nieprawidłowego przetwarzania bodźców czuciowych w centralnym układzie nerwowym. Coraz liczniejsze badania naukowe wykazuję na liczne nieprawidłowości u chorych na fibromialgię obejmujące m.in.: podwyższony poziom substancji P w rdzeniu kręgowym, niski przepływ krwi w okolicy wzgórza mózgu, niedomogę osi przysadkowej, niskie poziomy serotoniny i tryptofanu oraz nieprawidłową funkcję cytokin.

Ostatnie badania wykazują, że czynniki genetyczne mogą predysponować osoby z genetyczną skłonnością do fibromialgii. W niektórych przypadkach przebieg fibromialgii jest wolny, jednak u większości chorych przebieg jest wyzwalany przez chorobę lub uraz, który powoduje uszkodzenie organizmu. Te zdarzenia mogą się przyczynić do zainicjowania/wyzwolenia obecnej już, ale nie wykrytej jeszcze choroby.

Nowe fascynujące badania obejmujące obrazowanie mózgu i neurofizjologię właśnie się zaczęły. Ich kontynuacja pozwoli wejrzeć w hipotezę, że może fibromialgia jest spowodowana defektem intercepcji w centralnym układzie nerwowym, która daje nieprawidłowe odczuwanie bólu.

Leczenie fibromialgii

Jednym z najważniejszych elementów poprawy (łagodzenia) objawów fibromialgii jest zrozumienie przez chorego potrzeby zmiany stylu życia. Większość ludzi jest oporna na zmiany, ponieważ są do tego potrzebne dostosowanie się, dyskomfort i pewien wysiłek. Jednak w przypadku fibromialgii, zmiany mogą przynieść istotną poprawę w funkcjonowanie chorego i w jakości życia. Poznanie fibromialgii przez chorych daje im więcej szans na poprawę.

Bardzo ważną składową leczenia jest pozytywnie nastawiony lekarz, który jest wyszkolony w ustaleniu rozpoznania i leczenia fibromialgii, i który będzie słuchał i współpracował z chorym. Może to być lekarz rodzinny, internista lub lekarz specjalista (reumatolog lub neurolog). Konwencjonalne leczenie może być tylko częścią programu terapeutycznego. Leczenie alternatywne, właściwe żywienie, techniki relaksacyjne i ćwiczenia odgrywają również istotną rolę w leczeniu fibromialgii. Każdy chory powinien, razem z fizykoterapeutą opracować program terapeutyczny, który będzie najbardziej skuteczny.

Zwalczanie bólu
Należy podkreślić, że w fibromialgii leki przeciwbólowe (z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych tzw. NLPZ) nie działają wcale, albo w bardzo ograniczony sposób. Uważa się, że taka słaba reakcja na te leki przeciwbólowe może sugerować, że mamy do czynienia właśnie z fibromialgią. W leczeniu z wyboru stosuje się leki zwiększające poziom serotoniny. Serotonina to endogenna amina, pełniąca funkcję m.in. ważnego neuroprzekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym. Leki antydepresyjne będące tzw. "odbudowaczami serotoniny" i wystarczy, gdy są przepisywane w małych dawkach, aby poprawić sen i uśmierzyć bóle. Jeśli chory cierpi z powodu depresji, potrzebne mogą być większe dawki leków antydepresyjnych. Innym korzystnym leczeniem bólu, które dobrze działa w zlokalizowanych postaciach bólu są nastrzykiwania lidokainą bolesnych punktów. Ważnym elementem zwalczania bólu jest regularny program lekkich ćwiczeń fizycznych i rozciągania, który pomaga zachować prawidłowe napięcie mięśni, zmniejsza bóle i sztywność.

Zwalczanie zaburzeń snu
Poprawę snu można uzyskać przez wprowadzenie „reżimu zdrowego snu”, które obejmuje pójście do łóżka i wstawanie o stałej porze, zapewnienie, że pomieszczenie do spania jest właściwe dla snu (tzn. ciche i wolne od zakłóceń, posiada właściwą temperaturę, wygodne łóżko), unikanie kofeiny, cukru, alkoholu przed pójściem do łóżka, stosowanie lekkich ćwiczeń fizycznych w ciągu dnia, unikanie jedzenia bezpośrednio przed snem i stosowania ćwiczeń relaksacyjnych przed snem. Jest kilka leków nasennych, które można przepisać w koniecznych sytuacjach, niektóre z nich mogą być pomocne w zespole “niespokojnych nóg”.

Wsparcie psychologiczne
Życie z przewlekłą chorobą jest wyzwaniem dla chorego. Chorzy na fibromialgię potrzebują programu, który stanowiłby wsparcie emocjonalne i poprawił komunikacje z rodziną otoczeniem. Wiele środowisk w różnych krajach zorganizowało grupy wsparcia dla chorych na fibromialgię. Grupy ten zapewniają chorym istotne informacje, mają gościnnych wykładowców, którzy omawiają zagadnienia o szczególnym znaczeniu dla chorych na fibromialgię. Sesje terapeutyczne ze specjalistami pomagają poprawić komunikację i rozumienie schorzenia oraz zbudowanie zdrowszych relacji w rodzinie chorych.

Inne formy leczenia
Leczenie uzupełniające może przynieść bardzo znaczne korzyści. Leczenia uzupełniające może obejmować: fizykoterapię, masaż leczniczy, hydroterapię, lekki aerobik, akupresurę, stosowanie ciepła i zimna, akupunkturę, jogę, ćwiczenia relaksacyjne, techniki oddechowe, aromaterapię, psychoterapię, ziołolecznictwo, dietę lub chiropraktyczną manipulację.

Myalgan w fibromialgii
Myalgan i proMyalgan są złożonymi ziołowymi suplementami diety specjalnie opracowanymi dla chorych z fibromialgią. Aktywne składniki roślinne korzystnie wpływają na napięcie mięśni, czynności wegetatywne i dobowy rytm niektórych hormonów. Poza tym oba suplementy dostarczają aktywnne biologicznie aminokwasy. Myalgan dostarcza tryptofan – aminokwas ważny do produkcji serotoniny i melatoniny. proMyalgan dostarcza taurynę – aminokwas pełniący funkcje neuroprzekaźnika w układzie nerwowym. Produkty wyzwalają własną zdolność organizmu do zwalczania szeregu objawów fibromialgii. Chorzy, niejednokrotnie już po jednym – dwóch dniach przyjmowania odczuwają istotną poprawę samopoczucia.

Rokowanie w fibromialgii

Lepsze niż kiedykolwiek wcześniej! Wysiłki poszczególnych osób, grup wsparcia, organizacji oraz personelu medycznego, aby poprawić jakość życia chorym z fibromialgią zaczyna przynosić efekty. Widoczne są możliwości lepszego rozpoznawania i leczenia fibromialgii. Objawy fibromialgii mogą się stosunkowo często zmieniać – nasilać lub zmniejszać, jednak większość chorych ma z cza-sem tendencję do poprawy. Poprzez aktywne poszukiwanie i wymianę informacji, rozmowy z innymi chorymi, którzy z sukcesem zmienili swe codzienne priorytety, zmiana w sposobie życia i usilna praca, aby zachować prawidłowe, pozytywne nastawienie może spowodować, że cierpiący na fibromialgię może fibromialgię zwyciężyć!

fibromialgia.info.pl

dowiedz się więcej na temat
objawów, rozpoznania, przyczyn
i leczenia fibromialgii!

o fibromialgii
proMyalgan krem

Interesuje Cię
skład i działanie?

dowiedz się więcej!
Myalgan ↔ proMyalgan

Chcesz wiedzieć
czym się różnią?

sprawdź to!

Kontakt

Skontaktuj sie z nami

Phytomedica Polska Spółka z o.o.
ul. Królowej Marysieńki 9 lok. 2,
02-954 Warszawa

T:   (+48) 22 550 60 30

E:   info@phytomedica.pl

Formularz kontaktowy

Jeśli nie znalazłeś poszukiwanych odpowiedzi wypełnij nasz formularz i wyślij zapytanie do eksperta!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, tj. Phytomedica Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Królowej Marysieńki 9 lok. 2, 02-954 Warszawa dla celów związanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Dane podaję dobrowolnie, oświadczam iż jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że wpisany adres e-mail jest poprawny!